Skip to content


100 de ani de Drept / 21 octombrie 2018, Tîrgu Mureș

Asociația Transilvană pentru Cultură și Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Tîrgu Mureș organizează conferința

100 de ani de Drept

– 100 de ani în 10 zile –

Tîrgu Mureș, UMFST, Aula “Tudor Drăganu”

21 octombrie 2018, 9:30

:: Agenda

 

SUSRA

A se vedea și:

http://www.zi-de-zi.ro/2018/10/30/foto-100-de-ani-in-10-zile-un-eveniment-incheiat-cu-succes-in-anul-centenarului/

 

Conferința ,,100 DE ANI DE DREPT” Duminică, 21 octombrie 2018, Tîrgu Mureș Aula ,,Tudor Drăganu” a UMFST (str. Livezeni nr. 69) DESCRIEREA CONFERINȚEI Asociația Transilvană pentru Cultură și Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Tîrgu Mureș organizează în data de 21 octombrie 2018, începând cu ora 09:30, în Aula ,,Tudor Drăganu” a UMFST (str. Livezeni nr. 69, Tîrgu Mureș), Conferința ,,100 DE ANI DE DREPT” Această conferință are loc în cadrul manifestărilor ocazionate de Centenarul Marii Uniri, manifestări care vor avea loc în perioada 18 – 28 octombrie 2018 la Tîrgu Mureș și care se vor desfășura sub genericul „100 de ani în 10 zile” în cadrul proiectului cultural nr. 5245/10.10.2018, organizat cu sprijinul Ministerului Culturii și Identității Naționale. Dimensiunile proiectului cultural ,,100 de ani în 10 zile” impun o amplă colaborare între instituțiile publice și private a căror activitate are tangențe cu aceste demersuri cu alte categorii de persoane juridice de drept privat interesate să se implice în promovarea valorilor culturale și științifice ce au condus la realizarea Marii Uniri. Această manifestare are ca scop marcarea celor 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri din perspectiva domeniului dreptului, desfășurată sub forma Conferinței cu tema „100 de ani de drept”. În cadrul acestui eveniment vor participa personalități marcante care au contribuit la dezvoltarea domeniului dreptului în condițiile crizei profunde de „identitate națională”, având ca scop sensibilizarea tinerilor față de istoria națională și, îndeosebi, față de istoria locală. Prin intermediul manifestării științifice organizatorii doresc să aducă în prim plan rolul pe care dreptul l-a avut în crearea unei identități naționale și locale a comunităților de-a lungul perioadelor pe care le-a traversat țara noastră. Conferinţa ,,100 DE ANI DE DREPT” Duminică, 21 octombrie 2018, Tîrgu Mureș Comitetul științific: Prof. univ. dr. Daniel-Mihail ŞANDRU, coordonator, Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; profesor, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti (coordonator) Prof. uni. dr. Lucian CHIRIAC, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, Tîrgu Mureş; arbitru, Camera de Comerţ şi Industrie Mureş Prof. univ. dr. Lucreția DOGARU, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, Tîrgu Mureş Prof. univ. dr. Dragoș CHILEA, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, Tîrgu Mureş Prof. univ. dr. Valerius M. CIUCĂ, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iași Conf. univ. dr. Nicolae-Dragoș PLOEȘTEANU, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, Tîrgu Mureş Comitetul de organizare: Dr. Irina ALEXE, Cercetător științific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române (coordonator) Lector univ. dr. Raul – Felix HODOȘ, Facultatea de Economie și Drept, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, Tîrgu Mureș (coordonator) Lector univ. dr. Adrian Vasile BOANTĂ, Facultatea de Economie și Drept, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, Tîrgu Mureș Lector univ. dr. Sergiu GOLUB, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; arbitru, Camera de Comerţ şi Industrie a Județului Cluj Casandra VASIU, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, Tîrgu Mureş Deschiderea conferinței: ora 09:30 – 09:50 Reprezentanți ai autorităților publice locale și ai Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, Tîrgu Mureş Invitat special: Prof. univ. dr. Valerius M. CIUCĂ, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iași Lansare de carte: 09:50 – 10:00 Irina ALEXE, Daniel Mihail ȘANDRU (editori), Legislația privind protecția datelor în România, Ed. Rosetti Internațional, 2018 Prezintă: Nicolae – Dragoș PLOEȘTEANU, Raul – Felix HODOȘ Panelul I orele: 10:00 – 11:30 ,,Din 1918 până în 2018 și mai departe…” Secțiunea I Moderatori: Irina ALEXE și Raul Felix HODOȘ Dr. Irina ALEXE, Funcția publică în România Centenară Lector univ. dr. Sergiu GOLUB, O sută de ani de proceduri concursuale. Privire specială asupra revendicărilor de bunuri de la masa credală Conf. univ. dr. Mihaela APOSTOLACHE, Conf. univ. dr. Mihai APOSTOLACHE, Evoluţia reglementării drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti în Constituţia României Drd. Sonia Bianca BLAJ, Contenciosul administrativ. Tradiție, evoluție, modernism Lector univ. dr. Adrian BOANTĂ, Evoluția controlului judecătoresc asupra activității administrației publice după Marea Unire Dr. Sebastian BODU, 100 + de ani de Drept societar în România. O pledoarie pentru autonomia Dreptului societar. Dr. Dragoș CĂLIN, 100 de ani de afaceri bursiere: de la contractual de curtaj la tranzacție bursieră Av. dr. Nicolae Codruț SAVU, Suspendarea/încetarea acțiunilor judiciare, extrajudiciare și a măsurilor de executare silită ca efect al deschiderii procedurii insolvenței; repunerea pe rol a acțiunilor și reluarea executării silite. Corelații cu dispozițiile specifice ale Codului de procedură civilă Conf. univ. dr. Răzvan VIORESCU, Consecințele conflictului de jurisdicție dintre Înalta Curte de Casație și Justiție și Curtea Constituțională a României Prof. univ. dr. Lucian Bernd SĂULEANU, Legislația privind organizarea și unificarea corpului de avocați în perioada interbelică Conf. univ. dr. Lacrima Rodica BOILĂ, Adoptarea noului Cod civil român prin Legea nr.287/2009 – eveniment legislativ semnificativ pentru evoluția societății românești Drd. Dumitru CAZAC, Perspective juridice privind unirea Republicii Moldova cu România. Istoria se poate repeta? Dr. Alina Mioara COBUZ BAGNARU, Retrospectiva asupra arbitrajului de la A la Z – din perspectiva definiţiilor, instituţiilor şi a personalităţilor care şi-au adus contribuţia în acest domeniu în ultimul secol Consilier juridic drd. Nicolae PANĂ, Protecția consumatorilor în domeniul asigurărilor la 100 de ani de la Marea Unire Dr. Adriana Maria ȘANDRU, Protecția internațională a drepturilor omului în România – evoluție și jurisprudență recentă Dr. Ramona Mihaela COMAN, Procesul penal român în ultimii 100 de ani Dr. Iuliu CRĂCANĂ, Dreptul penal și politica penală între 1918-2018 Prof. univ. dr. Lucreția DOGARU, Le rôle de la législation forestière dans la protection des forêts roumaines Lector univ. dr. Carmen Adriana DOMOCOȘ, Privire istorică asupra incriminării omisiunii în dreptul penal Dr. Arina Nicoleta DRAGODAN, Evoluția așezării impunerii și a executării silite fiscale în 100 de ani de drept: de la perceptor sau agent de urmărire la executor fiscal Conf. univ. dr. Maria DUMITRU, Răspunderea civilă – eterna și fascinanta Doamnă a dreptului civil Conf. univ. dr. Cristina Ioana FLORESCU, Un veac de arbitraj românesc: repere istorice, de la tradiție la modernitate Conf. univ. dr. Nicolae GROFU, Perspectivă diacronică asupra reglementării bancrutei în legislaţia română Coffee break: 11:30 – 11:45 Secțiunea II orele: 11:45 – 13:30 Moderator: Camelia IGNĂTESCU, Lucreția DOGARU Conf. univ. dr. Camelia IGNĂTESCU, Istoria interpretării normei juridice Prof. univ. dr. Cristian JURA, Considerații asupra unor tratate internaționale care au marcat istoria României moderne (1918 – 2018) Asist. univ. dr. Andrea KAJCSA, Izvoarele materiale ale dreptului în doctrina juridică a ultimului secol Conf. univ. dr. Ioan LAZĂR, Baroul Alba în contextul Marii Uniri – Avocatul dr. Camil Velican, primul primar român, de după Marea Unire, al oraşului Alba Iulia Lector univ. dr. Brândușa MARIAN, Evoluția sistemului de securitate socială în România, de la Marea Unire până în prezent Conf. univ. dr. Nicolae-Dragoș PLOEȘTEANU, Laurențiu BUCUR, Fundamentele responsabilității ministeriale în doctrina de drept constituțional românesc Lector univ. dr. Roxana Maria ROBA, Soluționarea conflictelor de muncă. Trecut și viitor Prof. univ. dr. Ion RUSU, Lector univ. dr. Ana-Alina IONESCU-DUMITRACHE, Dreptul penal român de la Marea Unire până astăzi Lector univ. dr. Olimpiu A. SABĂU-POP, Corupţia. Noţiunea şi evoluţia legislației de combatere a fenomenului în România Dr. Dorin STĂNESCU, Justiția română în vremea Marelui Război (1916-1918). O privire asupra Păcii de la Buftea București și a impactului ocupației germane asupra sistemului de justiție Prof. univ. dr. Daniel-Mihail ŞANDRU, Ideea europeană în România. Interpretarea și aplicarea dreptului Uniunii Europene în România Asist. univ. drd. Silviu-Dorin ȘCHIOPU, Consideraţii asupra lichidării pasivului succesoral între moștenitori în cadrul partajului judiciar în cazul cheltuielilor legate de înmormântarea defunctului Conf. univ. dr. Daniela Cristina VALEA, 100 de ani de control de constituționalitate în România Consilier juridic Crina-Bianca VEREŞ, Rolul reactiei sociale in dinamica codurilor penale – trecut, prezent, viitor Dr. Ioana Cristina VIDA, Evoluția constituțională a României Prof. univ. dr. Nicolae VOICULESCU, Asist. univ. dr. Maria-Beatrice BERNA, Drepturile sociale în România: analiză diacronică, realități juridice primordiale și perspective evolutive. Lector univ. dr. Raul – Felix HODOȘ, Un secol de evoluție a instrumentelor de plată în România Pauză de masă: orele 13:30 – 14:15 Panelul III ,,Contribuția lui Alexandru Papiu Ilarian la făurirea statului român modern” Susținerea comunicărilor: orele 14:15 – 15:00 Moderatori: Petru NEMEȘ și Nicolae Dragoș PLOEȘTEANU Prof. Mihai STAVILĂ, Lector univ. dr. Adrian Vasile BOANTĂ, Idei politice și juridice în viața lui Alexandru Papiu Ilarian Conf. univ. dr. Augustin FĂRCAȘ, Perspective constituționale în viața și opera lui Alexandru Papiu Ilarian Notar public dr. Cornelia ȘUȘ, Limbă și identitate în opera și concepțiile lui Alexandru Papiu Ilarian Conf. univ. dr. Nicolae-Dragoș PLOEȘTEANU, Alexandru Papiu Ilarian și dezvoltarea dreptului public românesc Dimitrie POPTĂMAȘ, Alexandru Papiu Ilarian – jurist la Tabla Regească din Tîrgu Mureș Panelul IV ,,Un secol de proprietate intelectuală” Susținerea comunicărilor: orele 15:15 – 16:00 Moderator: Paul POPOVICI (CCDPI, Cluj-Napoca) Doru-Adrian PĂUNESCU, Director General al Oficiului Române pentru Drepturile de Autor, Evoluții legislative privind ORDA de la început și până în prezent Irina LUCAN-ARJOCA, Director General adjunct al Oficiului Române pentru Drepturile de Autor, Influențe europene asupra reglementărilor privind dreptul de autor în România Laurențiu OPREA, Coordonator Drepturi de autor TVR, vicepreședinte al Uniunii Producătorilor de Film şi Audiovizual din România – Asociaţia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual, TVR: trecut, prezent și viitor. Evoluția reglementărilor legale Conf. univ. dr. Mihai OLARIU, Director Departament, Facultatea de Drept a Universității Româno – Americane, București; avocat, Baroul București, Unele aspecte privind dreptul de retractare a operelor Adina SCRIOȘTEANU, Director executiv al Uniunii Producătorilor de Fonograme din România, Gestiunea colectivă a muzicii. Trecut, prezent și viitor Alin TODIRICĂ, Specialist în proprietate intelectuală (Dennemeyer & Associates), Influențe internaționale asupra legislației în domeniul brevetelor de invenție din România Conf. univ. dr. Paul POPOVICI, Centrul de Cercetări în Dreptul Proprietății Intelectuale „Aurelian Ionașcu”, Cluj-Napoca; avocat, Baroul Arad, Legislația mărcilor din România. O perspectivă diacronică.

Posted in Evenimente.