Skip to content


C-707/18, Amărăşti Land Investment, trimitere preliminara formulata de Tribunalul Timis

C-707/18, Amărăşti Land Investment, pendinte

Tribunalul Timis a formulat o trimitere preliminara la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, inregistrata C-707/18, Amărăşti Land Investment. Potrivit incheierii instantei de judecata intrebarile sunt urmatoarele:

Întrebarea nr. 1În interpretarea Directivei 2006/112, în special a prevederilor art. 24, 28, 167 şi 168 lit. a), în cadrul unei operaţiuni de vânzare de bunuri imobile care nu sunt înscrise în Registrul naţional de publicitate imobiliară (Cartea Funciară) şi care nu sunt cadastrate la momentul livrării, cumpărătorul persoană impozabilă care îşi asumă contractual obligaţia de a efectua, pe cheltuiala sa, demersurile necesare primei înscrieri în registrul de publicitate imobiliară a acestor imobile, efectuează o prestare de servicii către vânzător sau o achiziţie de servicii aferentă investiţiei sale imobiliare pentru care trebuie să îi fie recunoscut dreptul de deducere a TVA?
Întrebarea nr. 2: Directiva 2006/112, în special prevederile art. 167 şi 168 lit. a), pot fi interpretate în sensul în care costurile efectuate de către cumpărătorul persoană impozabilă cu ocazia primei înscrieri în registrul de publicitate imobiliară a imobilelor cu privire la care cumpărătorul are un drept de creanţă la transferul viitor al dreptului de proprietate şi care i-au fost livrate de către vânzători al căror drept de proprietate asupra imobilelor nu este înscris în cartea funciară, pot fi calificate drept operaţiuni premergătoare investiţiei pentru care persoana impozabilă beneficiază de drept de deducere a TVA?
 
Întrebarea nr. 3: Prevederile Directivei 2006/112, în special art. 24, 28, 167, 168 lit. a), se impun a fi interpretate în sensul în care costurile efectuate de către cumpărătorul persoană impozabilă cu ocazia primei înscrieri în registrul de publicitate imobiliară a imobilelor care i-au fost livrate şi cu privire la care cumpărătorul, în baza unei convenţii, are un drept de creanţă la transferul viitor al dreptului de proprietate de către vânzători al căror drept de proprietate asupra imobilelor nu este înscris în cartea funciară, trebuie calificate drept prestări de servicii către vânzători, în contextul în care, cumpărătorul şi vânzătorii au convenit că preţul imobilelor nu include contravaloarea operaţiunilor de cadastrare?
 
Întrebarea nr. 4: În accepţiunea Directivei 2006/112, costurile aferente operaţiunilor administrative în legătură cu imobilele care i-au fost livrate şi cu privire la care cumpărătorul are un drept de creanţă la transferul viitor al dreptului de proprietate de către vânzător, inclusiv, dar fără a ne limita la costurile de primă înscriere în registrul de publicitate imobiliară, se impun a fi suportate în mod obligatoriu de către vânzător? Sau pot fi suportate de către cumpărător sau de către oricare dintre părţile tranzacţiei, conform convenţiei părţilor, cu consecinţa recunoaşterii în favoarea acelei persoane a dreptului de deducere a TVA?

I.1. Instanta nationala – Tribunalul Timis

I.2. Stadiul procesual –

I.3. Initiativa trimiterii –

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie

Daniel Mihail Sandru,  C-707/18, Amărăşti Land Investment, trimitere preliminară formulată de Tribunalul Timiș, Juridice.ro, 26.11.2018

****

Citarea acestui articol: Daniel-Mihail Șandru,  Dragoș Călin, Constantin Mihai Banu, C-707/18, Amărăşti Land Investment, trimitere preliminara formulata de Tribunalul Timis, disponibil in Revista Afaceri juridice europene http://iaduer.ro/?p=6754

 

Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

AFACERI JURIDICE EUROPENE – ARHIVA

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

 

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de către instanţele din România se află pe platforma IADUER.ro, proiect susţinut de JURIDICE.ro.

:: sursa: IADUER – un proiect CSDEARDAE şi FJR

 

Posted in Procedura trimiterii preliminare.

Tagged with , , .