Skip to content


Cauza C-699/18, BRD Groupe Societé Générale – trimitere preliminară formulata de Tribunalul Specializat Mures

 

Cauza C-699/18, BRD Groupe Societé Générale – trimitere preliminară formulata de Tribunalul Specializat Mures

CURIA

 

Tribunalul Specializat Mures a formulat o noua trimitere preliminara, inregistrata la Curtea de Justitie a Unniunii Europene: C-699/18, BRD Groupe Societé Générale. Potrivit incheierii instantei de judecata intrebarile preliminare sunt urmatoarele:

  1. Se opun dispoziţiile Directivei 93/13/CEE a Consiliului privind clauzele abuzive în contracte încheiate cu consumatorii, respectiv considerentele 12, 21 şi 23 din preambulul directivei şi art. 2 lit. b, art. 6 alin. 1, art. 7 alin. 2 şi art. 8 din directivă unui ansamblu de mijloace judiciare, în aplicarea principiului autonomiei procedurale conjugat cu cele ale echivalenţei şi efectivităţii, alcătuit din o acţiune judiciară de drept comun, imprescriptibilă, prin care se urmăreşte constatarea caracterului abuziv al unor clauze în contracte încheiate cu consumatorii şi o acţiune judiciară de drept comun personală, patrimonială şi prescriptibilă, prin care se urmăreşte dezideratul directivei de înlăturare a efectelor oricăror obligaţii născute şi executate în virtutea unei clauze constatate ca având caracter abuziv pe seama consumatorului?
  2. În caz afirmativ la prima întrebare, se opun aceleaşi prevederi unei interpretări decurgând din aplicarea principiului securităţii raporturilor juridice civile potrivit căreia momentul obiectiv de la care consumatorul trebuia sau ar fi trebuit să cunoască existenţa unei clauze abuzive ar fi momentul încetării contractului de credit în cadrul căruia a avut calitatea de consumator?

Trimiterea este identica cu C-698/18, Raiffeisen Bank

I.1. Instanta nationala – Tribunalul Specializat Mures

I.2. Stadiul procesual –

I.3. Initiativa trimiterii –

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie

Daniel-Mihail ȘANDRU, Cauza C-699/18, BRD Groupe Societé Générale – trimitere preliminară formulată de Tribunalul Specializat Mureș 03.12.2018, JURIDICE.ro

****

Citarea acestui articol: Daniel-Mihail Șandru,  Dragoș Călin, Constantin Mihai Banu, Cauza C-699/18, BRD Groupe Societé Générale – trimitere preliminară formulata de Tribunalul Specializat Mures, disponibil in Revista Afaceri juridice europene http://iaduer.ro/?p=6812

 

Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

AFACERI JURIDICE EUROPENE – ARHIVA

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

 

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de către instanţele din România se află pe platforma IADUER.ro, proiect susţinut de JURIDICE.ro.

:: sursa: IADUER – un proiect CSDEARDAE şi FJR

Posted in Procedura trimiterii preliminare.