Skip to content


Daniel-Mihail Şandru, Principiile integrităţii şi confidenţialităţii în protecţia datelor personale, Revista de drept public, 2018, p. 39-46

 

Daniel-Mihail Şandru, Principiile integrităţii şi confidenţialităţii în protecţia datelor personale [Principles of integrity and privacy in the protection of personal data], Revista de drept public, Supliment, 2018, p. 39-46

 

Rezumat: Principiile stabilite în Regulamentul General privind Protecţia Datelor, 2016/679, sunt aplicabile tuturor materiilor reglementate în domeniul protecţiei datelor. Principiile integrităţii şi confidenţialităţii sunt analizate în acest articol atât din perspectiva comparării conţinutului şi efectelor acestora, dar şi a unor legături necesare stabilite faţă de celelalte principii.

Cuvinte cheie: protecţia datelor, principiul integrităţii prelucrării datelor, principiul confidenţialităţii prelucrării datelor; Regulamentul 2016/679/UE.

Abstract
The principles set out in the General Data Protection Regulation – Regulation (EU) 2016/679 – are applicable to all regulated data protection issues. This article analysis the principles of integrity and confidentiality, both in terms of comparison of their content and effects, and by trying to establish some necessary links with the other principles.

Keywords: data protection; principle of integrity; principle of confidentiality; Regulation 2016/679/EU.

 

 

 

Posted in GDPR, Recenzii, bibliografie.