Skip to content


Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe, Subiectele Regulamentului General privind Protectia Datelor în caleidoscopul nuanțelor de fericire [The subjects of the General Data Protection Regulation in the kaleidoscope of the nuances of happiness]

Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe, Subiectele Regulamentului General privind Protectia Datelor în caleidoscopul nuanțelor de fericire [The subjects of the General Data Protection Regulation in the kaleidoscope of the nuances of happiness]

13th-15th of December, 2018 – International conference titled “The European Human Rights Culture. The Right to Happiness”, Bucharest, organized by the ”Dimitrie Cantemir” Christian University

13-15 decembrie 2018 – Conferinţa Internaţională “Cultura europeană a drepturilor omului. Dreptul la fericire”, Ediţia a VI-a, organizată de  Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir

 

 

Subiectele Regulamentului General privind Protectia Datelor în caleidoscopul nuanțelor de fericire

 

The subjects of the General Data Protection Regulation in the kaleidoscope of the nuances of happiness

 

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru[1]

Dr. Irina Alexe[2]

 

Abstract: Few months after the enforcement of what may be called the most renowned Regulation of the European Union, an analysis of the positioning of the subjects of the General Data Protection Regulation proves to be necessary, in order to debunk some myths issued by the lack of knowledge of its contents. The study concerns not only its most important subjects – the controller and the processor – but also the involved institutions and authorities, the categories of concerned persons or even the category of entities excluded from its application. An inventory of the attitudes identified during the first semester of enforcement, compared with the risks and sanctions, procedures and principles, events and the extent of the compliant application of the regulation in all the European Member States and beyond.

 

Rezumat: După câteva luni de la intrarea în vigoare a, poate, celui mai renumit regulament al Uniunii Europene, o analiză a poziționării subiectelor Regulamentului General privind Protecția Datelor este necesară pentru a spulbera unele mituri crescute în umbra necunoașterii. Studiul are în vedere efectele regulamentului nu doar asupra celor mai importante subiecte ale sale – operatorul și persoana vizată – dar și cu privire la instituții și autorități implicate, alte categorii de persoane interesate ori chiar categoria entităților excluse de la aplicare. Un inventar al atitudinilor decelate de practica primei jumătăți de an de aplicare, prin raportare la riscuri și sancțiuni, proceduri și principii, incidente și aplicare corespunzătoare și uniformă a regulamentului în toate statele membre ale Uniunii Europene și nu numai.

 

Cuvinte cheie: persoana vizată; operator; împuternicit; autoritatea națională de protecția datelor; Regulamentul General privind Protecția Datelor; România.

 

Keywords: the data subject; controller; processor; national supervisory authority; General Data Protection Regulation; Romania[1] Daniel-Mihail Şandru is a professor at ”Dimitrie Cantemir” Christian University and at the University of Bucharest. He founded and coordinates the Center for European Law Studies of the Institute of Legal Research “Acad. Andrei Rădulescu” of the Romanian Academy. Ad hoc judge at the European Court of Human Rights and arbitrator at the Court of International Commercial Arbitration at the Chamber of Commerce and Industry of Romania. President of the Society of Legal Sciences and of the Romanian Association of Law and European Affairs. Editor-in-Chief of the Romanian Journal of European Law (Wolters Kluwer). Can be contacted at mihai.sandru@csde.ro Website: www.mihaisandru.ro. The material was prepared for the international conference titled “The European Human Rights Culture. The Right to Happiness”, Bucharest, 13th-15th of December, 2018 organized by the ”Dimitrie Cantemir” Christian University. Web references were last checked and /or accessed on the 15th of December, 2018. / Daniel-Mihail Şandru este profesor universitar la Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir şi Universitatea din Bucureşti. A fondat şi coordonează Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române. Judecător ad hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României. Preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Juridice şi al Asociaţiei Române de Drept şi Afaceri Europene. Redactor-şef al Revistei române de drept european (Wolters Kluwer). Poate fi contactat la adresa mihai.sandru@csde.ro Pagina web: www.mihaisandru.ro Materialul a fost pregătit pentru conferinţa internaţională „Cultura europeană a drepturilor omului. Dreptul la fericire”, Bucureşti, 13 – 15 decembrie 2018, organizată de  Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir. La data de 15 decembrie 2018 au fost verificate sau/şi accesate ultima dată trimiterile web./

[2] Research associate, „Acad. Andrei Rădulescu” Legal Research Institute of the Romanian Academy; Doctor of Juridical Sciences of the University of Bucharest; principal areas of interest: Administrative Law, Constitutional Law and European Law; irina_alexe@yahoo.com / Cercetător științific asociat la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române. Autor al unor volume și articole în domeniu, ariile sale de interes vizează dreptul administrativ, dreptul constituțional şi dreptul european. Poate fi contactată la adresa irina_alexe@yahoo.com

Posted in GDPR, Recenzii, bibliografie.