Skip to content


Adriana Maria Șandru, Daniel-Mihail Șandru, Dreptul umanitar și protecția datelor personale [Humanitarian law and personal data protection]

 
Adriana Maria Șandru, Daniel-Mihail Șandru, Dreptul umanitar și protecția datelor personale [Humanitarian law and personal data protection]

13th-15th of December, 2018 – International conference titled “The European Human Rights Culture. The Right to Happiness”, Bucharest, organized by the ”Dimitrie Cantemir” Christian University

13-15 decembrie 2018 – Conferinţa Internaţională “Cultura europeană a drepturilor omului. Dreptul la fericire”, Ediţia a VI-a, organizată de  Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir

 

 

Dreptul umanitar și protecția datelor personale

 

Humanitarian law and personal data protection

 

 

Dr. Adriana-Maria Șandru[1]

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru[2]

Rezumat: Acțiunile actorilor importanți ai dreptului umanitar sunt puse în pericol de noile tehnologii și de protecția datelor cu caracter personal. Evoluția și tendințele recente sunt analizate din perspectiva documentelor internaționale din dreptul umanitar, pe de o parte, și reglementări internaționale, în special europene, în materie, pe de altă parte.

 

Cuvinte cheie: drept umanitar; protecția datelor personale; drept european; documente.

Abstract: The actions of major actors in humanitarian law are jeopardized by new technologies and personal data protection. Recent developments and trends are analyzed from the angle of view of international humanitarian law documents, on the one hand, and international regulations, especially European law, on the other hand.

Keywords: humanitarian law; data protection; European law; documents[1] Adriana Maria Şandru is Doctor in Law. / Adriana Maria Șandru este doctor în drept.

[2] Daniel-Mihail Şandru is a professor at ”Dimitrie Cantemir” Christian University and at the University of Bucharest. He founded and coordinates the Center for European Law Studies of the Institute of Legal Research “Acad. Andrei Rădulescu” of the Romanian Academy. Ad hoc judge at the European Court of Human Rights and arbitrator at the Court of International Commercial Arbitration at the Chamber of Commerce and Industry of Romania. President of the Society of Legal Sciences and of the Romanian Association of Law and European Affairs. Editor-in-Chief of the Romanian Journal of European Law (Wolters Kluwer). Can be contacted at mihai.sandru@csde.ro Website: www.mihaisandru.ro. The material was prepared for the international conference titled “The European Human Rights Culture. The Right to Happiness”, Bucharest, 13th-15th of December, 2018 organized by the ”Dimitrie Cantemir” Christian University. Web references were last checked and /or accessed on the 15th of December, 2018. / Daniel-Mihail Şandru este profesor universitar la Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir şi Universitatea din Bucureşti. A fondat şi coordonează Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române. Judecător ad hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României. Preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Juridice şi al Asociaţiei Române de Drept şi Afaceri Europene. Redactor-şef al Revistei române de drept european (Wolters Kluwer). Poate fi contactat la adresa mihai.sandru@csde.ro Pagina web: www.mihaisandru.ro Materialul a fost pregătit pentru conferinţa internaţională „Cultura europeană a drepturilor omului. Dreptul la fericire”, Bucureşti, 13 – 15 decembrie 2018, organizată de  Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir. La data de 15 decembrie 2018 au fost verificate sau/şi accesate ultima dată trimiterile web.

Posted in GDPR, Recenzii, bibliografie.