Skip to content


Alexandru Georgescu, Irina Alexe, Daniel-Mihail Șandru, Ciocnirea valorilor: legea română privind liberul acces la informațiile de interes public și protecția datelor personale

Alexandru Georgescu, Irina Alexe, Daniel-Mihail Șandru, Ciocnirea valorilor: legea română privind liberul acces la informațiile de interes public și protecția datelor personale

 

Ciocnirea valorilor: legea română privind liberul acces la informațiile de interes public și protecția datelor personale

 

The clash of values: the Romanian law on free access to information of public interest and the protection of personal data

 

Drd. Alexandru Georgescu[1]

Dr. Irina Alexe[2]

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru[3]

 

pagina conferinte

 

 

Rezumat:

 

Accesul liber și neîngrădit la informațiile de interes public reprezintă un principiu de bază al relației dintre cetățean și autoritățile publice. Informația alături de dreptul la informare precum și la libertatea de exprimare constituie drepturi ale cetățeanului care se intersectează cu regulile de protecție a datelor cu caracter personal, cu cele de asigurare a confidențialității ori cu reguli de protecție a vieții private. Articolul analizează și realizează o tipologie a soluțiilor pronunțate de instanțe din România în aplicarea legii privind liberul acces la informațiile de interes public.

 

Cuvinte cheie: România; liberul acces la informațiile de interes public; operator; jurisprudență; Regulamentul General privind Protecția Datelor; instanțe naționale.

 [1] Doctoral candidate, Legal Research Institute „Acad. Andrei Rădulescu” of the Romanian Academy / Doctorand , Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

[2] Research associate, „Acad. Andrei Rădulescu” Legal Research Institute of the Romanian Academy; Doctor of Juridical Sciences of the University of Bucharest; principal areas of interest: Administrative Law, Constitutional Law and European Law; irina_alexe@yahoo.com / Cercetător științific asociat la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române. Autor al unor volume și articole în domeniu, ariile sale de interes vizează dreptul administrativ, dreptul constituțional şi dreptul european. Poate fi contactată la adresa irina_alexe@yahoo.com

[3] Daniel-Mihail Şandru is a professor at ”Dimitrie Cantemir” Christian University and at the University of Bucharest. He founded and coordinates the Center for European Law Studies of the Institute of Legal Research “Acad. Andrei Rădulescu” of the Romanian Academy. Ad hoc judge at the European Court of Human Rights and arbitrator at the Court of International Commercial Arbitration at the Chamber of Commerce and Industry of Romania. President of the Society of Legal Sciences and of the Romanian Association of Law and European Affairs. Editor-in-Chief of the Romanian Journal of European Law (Wolters Kluwer). Can be contacted at mihai.sandru@csde.ro Website: www.mihaisandru.ro. The material was prepared for the conference titled “

Data protection; Solutions and Responsibilities, 6th Edition”, Bucharest, 12th of December, 2018 organized by the Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București și Editura Universul Juridic. Web references were last checked and /or accessed on the 15th of December, 2018. / Daniel-Mihail Şandru este profesor universitar la Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir şi Universitatea din Bucureşti. A fondat şi coordonează Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române. Judecător ad hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României. Preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Juridice şi al Asociaţiei Române de Drept şi Afaceri Europene. Redactor-şef al Revistei române de drept european (Wolters Kluwer). Poate fi contactat la adresa mihai.sandru@csde.ro Pagina web: www.mihaisandru.ro Materialul a fost pregătit pentru conferinţa „Data Protection; Soluții și responsabilități, ediția a VI-a”, Bucureşti, 12 decembrie 2018, organizată de  Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București și Editura Universul Juridic. La data de 15 decembrie 2018 au fost verificate sau/şi accesate ultima dată trimiterile web./

Posted in GDPR, Recenzii, bibliografie.