Skip to content


Călina Jugastru, activitate in domeniul protectiei datelor cu caracter personal

Călina Jugastru

Profesor univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

 

Studii: Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (1993); doctor în drept (2000, teza de doctorat Repararea prejudiciilor nepatrimoniale, în coordonarea prof. univ. dr. Mircea Mureșan); stagiu de cercetare în cadrul programului Tempus Phare (2000, Rennes I, Franța); studii postdoctorale (2010-2013) în cadrul proiectului „Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte spre o școală postdoctorală a viitorului”.

Activitate profesională : judecător (1993-1995); procuror (1995-1998); cadru didactic asociat la Facultatea de Drept „Simion Bărnuțiu”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (1996-1998); asistent universitar (1998-2001); lector universitar (2001-2003); conferențiar universitar (2003-2008); profesor universitar (începând cu 2008); directorul Centrului de studii și cercetare științifică în dreptul privat (2006-2010); participare la 80 de comisii de susținere publică a tezelor de doctorat; participare la 20 de comisii de ocupare a posturilor didactice în învățământul universitar; secretar științific (2001-2012); prodecan (2001-2004); decan (2012-2016); membru corespondent al Academiei de Științe Juridice din România.

Activitate științifică: autor de cărți în domeniul științelor juridice; peste 100 de articole, studii, recenzii în reviste de specialitate și în volumele manifestărilor științifice; secretar de redacție și membru fondator al revistei Acta Universitatis Lucian Blaga, Seria Iurisprudentia; membru în consiliul științific al revistelor: Revista Română de Drept Privat, Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale, Acta Universitatis Lucian Blaga – Iurisprudentia, Revista de Științe Juridice (2012-2015), Anuarul Institutului de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române – Seria Humanistica, Fiat Iustitia; coordonator al Revistei Române de Drept Privat, nr. 4/2017 (Drepturile personalității); coordonator al Revistei Române de Drept Privat, nr. 3/2018 (Familia și parteneriatul civil); editor de volume publicate la edituri cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice; organizator de manifestări științifice internaționale și naționale (peste 25); participare cu comunicări științifice la conferințe internaționale (20) și la manifestări naționale (40); participare la opt proiecte de cercetare.

 

 

 

 

Activitate în materia protecției datelor cu caracter personal

 

Publicații

 

Lucrări publicate în reviste de specialitate

Călina Jugastru, Evaluarea impactului asupra protecției datelor cu caracter personal, în Revista Română de Drept Privat, nr. 1/2018, ISSN 1843-264601704, p. 109-125

Călina Jugastru, Reforma europeană în materia protecţiei datelor cu caracter personal. Regulamentul (UE) nr. 679/2016 (I), în Dreptul, nr. 6/2017, p. 9-41

 

Călina Jugastru, Reforma europeană în materia protecţiei datelor cu caracter personal. Regulamentul (UE) nr. 679/2016 (II), în Dreptul, nr. 7/2017, p. 9-41

 

Călina Jugastru, Scurt inventar al principiilor prelucrării datelor cu caracter personal.  Regulamentul (UE) 2016/679, în Acta Universitatis Lucian Blaga, Seria Iurisprudentia, nr. 1/2018, Editura Universul Juridic, Bucureşti, ISSN 1582-4608

 

Călina Jugastru, Tradiţie şi inovaţie în materia protecţiei datelor cu caracter personal, în revista Universul Juridic, nr. 2/2017, Editura Universul Juridic, Bucureşti, ISSN 2393-3445, p. 74-84 [UJ]

Călina Jugastru, Internet of Things şi protecţia datelor cu caracter personal, în revista Universul Juridic, ISSN 1582-4608, p. 152-162

Călina Jugastru, Consideraţii privind dreptul la uitare – reflexii în online, în Acta Universitatis Lucian Blaga, Seria Iurisprudentia, nr. 2/2016, Editura Universul Juridic, Bucureşti, ISSN 1582-4608, p. 15-25

Călina Jugastru, Proceduri şi autorităţi în noul drept european al protecţiei datelor cu caracter personal (I), în revista Universul Juridic, nr. 6/2017, Editura Universul Juridic, Bucureşti, ISSN 2393-3445, p. 112-129

Călina Jugastru, Proceduri şi autorităţi în noul drept european al protecţiei datelor cu caracter personal (II), în revista Universul Juridic, nr. 7/2017, Editura Universul Juridic, Bucureşti, ISSN 2393-3445, p. 61-71

Călina Jugastru, Dreptul la portabilitatea datelor, în revista Universul Juridic, nr. 12/2017, Editura Universul Juridic, Bucureşti, ISSN 2393-3445, p. 112-129

Călina Jugastru, Dreptul la protecţia datelor personale. Retenţia datelor de trafic, în Acta Universitatis Lucian Blaga, Seria Iurisprudentia, nr.2/2013, Editura Universul Juridic, Bucureşti, ISSN 1582-4608, p. 141-170

Călina Jugastru, Protecţia datelor personale într-o nouă perspectivă europeană, în Caietul Ştiinţific al I.S.A. “Paul Negulescu”, nr.8/2006, ISSN 1582-943X, p.507-518

Călina Jugastru, Drepturile personalităţii şi Internetul: tradiţie şi perspective în sistemul juridic românesc (I), în Acta Universitatis Lucian Blaga, Seria Iurisprudentia, Supliment 2005, Editura Universul Juridic, Bucureşti, ISSN 1582-4608, p.179-189

Călina Jugastru, Drepturile personalităţii şi Internetul: tradiţie şi perspective în sistemul juridic românesc (II), în Acta Universitatis Lucian Blaga, Seria Iurisprudentia, nr.1-2/2006, Editura Universul Juridic, Bucureşti, ISSN 1582-4608, p.209-222

Călina Jugastru, Le commerce électronique et la protection de la vie privée dans le système juridique roumain, în Acta Universitatis Lucian Blaga, Seria Iurisprudentia, nr.1-2/2005, Editura Universul Juridic, Bucureşti, ISSN 1582-4608, p.177-188

Călina Jugastru, Problema comunicărilor comerciale nesolicitate. Aspecte legislative şi jurisprudenţiale, în Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române, Seria Humanistica, tom III, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2005, p.333-348

Călina Jugastru, Curierul electronic al salariatului, în Fiat Justitia, nr.2/2004, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, ISSN 1224-4015, p.63-74

 

Călina Jugastru, Dreptul la viaţă privată în Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (I), în Fiat

Justitia, nr.1-2/2002, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, ISSN 1224-4015, p.131-142

Călina Jugastru, Dreptul la viaţă privată în Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (II), în Fiat Justitia, nr.1/2003, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, ISSN 1224-4015, p.51-57

 

 

Lucrări publicate în volume

Călina Jugastru, Consimțământul la prelucrarea datelor cu caracter personal. Regulamentul (UE) 2016/679, în volumul In Honorem Valeriu Stoica. Drepturi, libertăți și puteri la începutul mileniului al III-lea, Editura Universul Juridic, București, 2018, ISBN 978-606-39-0322-9, p. 1023-1036

Călina Jugastru, Principiul transparenței prelucrării datelor cu caracter personal. Regulamentul (UE) 2016/679, în volumul In Honorem Dan Chirică. Între dogmatica dreptului și rațiunea practică, Editura Hamangiu, București, 2018, ISBN 978-606-27-1187-0

Călina Jugastru, La protection des données personnelles et le commerce électronique – la situation en droit roumain, în volumul L’Europe dans la société de l’information, Larcier, Bruxelles, 2008, p. 185-204

Călina Jugastru, Consideraţii privind comerţul electronic, în volumul Statul şi Dreptul – Mutaţii Instituţionale Contemporane, Sibiu, 2-3 iunie 2007, vol.II, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006, ISBN (10) 973-739-276-0 ; ISBN (13) 978-973-739-276-3, p.523-532

Călina Jugastru, Les communications commerciales non sollicitées et l’intimité virtuelle, dans le volume The “acquis communitaire” – a need for the European Integration, Editura Universităţii din Piteşti,  2006, ISBN (10) 973-690-538-4, p.427-440

Călina Jugastru, Soluţiile dreptului român privind comunicările comerciale prin poşta electronică, în volumul Statul şi Dreptul – Mutaţii Instituţionale Contemporane, Sibiu, 2-3 iunie 2007, vol.II, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006, ISBN (10) 973-739-276-0 ; ISBN (13) 978-973-739-276-3, p.509-522

Călina Jugastru, Poşta electronică – formă modernă a corespondenţei, în volumul Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol.15, Academia Română, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2005, ISBN 973-7710-17-7, p.283-297

 

Culegere de studii

Probleme actuale ale răspunderii în dreptul internetului, Culegere de studii, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, ISBN 973-7710-35-5, 212 p. (2004)

Manifestări științifice

 

Sesiunea științifică a Academiei de Științe Juridice din România, 23 mai  2018, lucrarea Noul drept comun al protecției datelor personale (2018)

 

Sesiunea ştiinţifică anuală a Institutului de Ştiinţe Administrative al României „Paul Negulescu”, Sibiu, 23-24 octombrie 2009, lucrarea Societatea informaţională – actualitate şi deziderate legislative (2009)

 

Conferinţa internaţională Conséquences politico-juridiques de l’intégration des États dans l’Union Européenne, L’Europe dans la société de l’information, Sibiu, 1-2 iunie, lucrarea La protection des données personnelles et le commerce électronique – la situation en droit roumain (2007)

Conferinţa internaţională The “acquis communitaire” – a need for the European Integration, Piteşti, 7-8 aprilie 2006, lucrarea Les communications commerciales non sollicitées et l’intimité virtuelle (2006)

 

Conferinţa Internaţională The State and the Legal System – Institutional Contemporary Transformations, Sibiu, 2-3 iunie, lucrarea Les solutions du droit roumain sur les communications commerciales par courrier électronique(2006)

 

Conferinţa internaţională The State and the Legal System – Institutional Contemporary Transformations, Sibiu, 2-3 iunie, lucrarea Considérations sur le commerce électronique (2006)

 

Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, 19-20 mai 2006, lucrarea Protecţia datelor personale într-o nouă perspectivă europeană (2006)

 

Sesiunea ştiinţifică anuală a Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, 28-29 octombrie 2005, lucrarea Poşta electronică – formă modernă a corespondenţei (2005)

 

 

 

Organizator conferință internațională

Conferinţa internaţională Conséquences politico-juridiques de l’intégration des États dans l’Union Européenne, L’Europe dans la société de l’information, Sibiu, 1-2 iunie (2007)

 

 

Coordonator volum

Volumul Conséquences politico-juridiques de l’intégration des États dans l’Union Européenne, L’Europe dans la société de l’information,  Editura Hamangiu, Bucureşti (2007)

 

 

Granturi/contracte de cercetare

[2007] Director ştiinţific în cadrul contractului de cercetare Studiu privind armonizarea legislaţiei româneşti cu legislaţia europeană în materia protecţiei datelor personale (contract încheiat între ULBS şi Autoritatea Naţională de Supraveghere a Protecţiei Datelor Personale) – neoneros

[2006] Director al grantului de cercetare Regimul juridic al Internet-ului în procesul de europenizare a societăţii informaţionale româneşti, câştigat în urma competiţiei organizate de CNCSIS. Contractul a fost încheiat cu Universitatea „Lucian Blaga”.

Publicații

2019

 

„Rectificare și stergere” (volum)

Cambridge Analytica – teme de reflecție. Principii, drepturi și obligații în Regulamentul (UE) 2016/679

Aspecte privind dreptul la ștergerea datelor. Global sau teritorial. Mecanisme și soluții, (eveniment/volum, mai 2019)

 

link to dataprotection

Posted in GDPR, Recenzii, bibliografie.