Skip to content


Seminar Wolters Kluwer: Regimul sancționator instituit prin Regulamentul General privind Protecția Datelor, 14.03.2019

Seminar Wolters Kluwer: Regimul sancționator instituit prin Regulamentul General privind Protecția Datelor, 14.03.2019

Cunoscut mai ales prin prisma obligațiilor pentru conformare, ce incumbă în sarcina operatorilor publici sau privați, precum și a regimului sancționator pe care l-a instituit, calificat ca fiind unul dintre cele mai severe, regulamentul prevede limita maximă a unora dintre măsurile corective de natura amenzilor administrative de până la 20.000.000 EURO sau pană la 4% din cifra de afaceri.

 

Descrierea evenimentului

 

Considerăm deosebit de important să cunoaștem și să analizăm incălcările ce pot fi sancționate, calificarea sancțiunilor și limitele acestora, caracterul deliberat al incălcărilor precum și principiul responsabilitătii, dar și garanțiile procedurale eficiente, în conformitate cu principiile generale ale dreptului Uniunii Europene și Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

Trebuie să subliniem, de asemenea, competența statelor membre, precum și rolul autoritătilor naționale de supraveghere și noile competențe ale acestora, în ceea ce privește regimul sancționator prevăzut prin regulament, dar și rolul în această materie a unui nou organ al Uniunii Europene înființat prin regulament începând cu data de 25 mai 2018, Comitetul European pentru Protecția Datelor.

Acest regulament general instituie, în sarcina statelor membre, obligații de reglementare a anumitor componente ale regimului sancționator, respectiv necesare pentru punerea sa în aplicare. Deși au fost adoptate cu întârziere, după punerea în aplicare a regulamentului, Legile nr. 129/2018 și nr. 190/2018 instituie proceduri naționale și obligații diverse pentru autoritătile competente, dar mai ales pentru operatori, necesar a fi detaliate pentru o corectă aplicare.

De asemenea, în luna iulie 2018, președintele ANSPDCP a emis câteva decizii menite a institui proceduri și formulare necesare pentru punerea în aplicare a regulamentului în România. Și, nu în ultimul rând, au fost aplicate deja primele sancțiuni de natura amenzilor, pentru incălcarea regulamentului.

Toate acestea trebuie dezbătute, analizate și cunoscute, pentru a orienta, ulterior, o corectă aplicare a regulamentului și a legislației naționale aferente, în scopul, evident, al conformării activitătii operatorilor cu cerințele noilor reglementări și pentru evitarea aplicării regimului sancționator foarte sever.

Tematica evenimentului

Noțiuni generale privind Regulamentul general privind protecția datelor
De ce a fost instituit regimul sancționator prin regulament?
Caracteristicile regimului sancționator
Regim sancționator instituit prin regulament vs. competențe de reglementare în sarcina statelor membre
Calificarea sancțiunilor
Categorii de competențe ale autorităților de supraveghere
Competențele investigative și caracteristicile acestora
Competențele corective și caracteristicele acestora
Încălcările supuse sancțiunilor și caracterul acestora
Condițiile generale pentru impunerea amenzilor administrative
Garanții procedurale eficiente
Rolul autorităților de supraveghere și competența acestora de a iniția sau de a interveni în
procedurile judiciare
Dreptul la despăgubiri
Răspunderea
Caracteristicile reformei instituționale europene, referitoare la regimul sancționator. Rolul și competențele
Comitetului European privind Protecția Datelor
Noutățile legislative din România (Legea nr.129/2018, Legea nr.190/2018, Deciziile nr. 128/2018 și
nr. 133/2018 ale ANSPDCP)
Exemple recente privind aplicarea regimului sancționator în România
Concluzii
Întrebări & răspunsuri

 

Trainer:

Irina Alexe

Irina Alexe este cercetător științific asociat la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române. Este absolventă a Facultății de Drept a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și doctor în drept al Facultății de Drept a Universității București. După o experiență de aproape douăzeci de ani în administrația publică centrală, în prezent este ofițer în rezervă, iar ariile sale de interes vizează dreptul administrativ, dreptul constituțional și dreptul european.

În intervalul 2006 – 2016 a făcut parte în mod constant din conducerea Ministerului Afacerilor Interne, coordonând, pentru diverse perioade, activitatea în domeniul elaborării și susținerii, în cadrul procedurilor guvernamentale și parlamentare, a proiectelor de acte normative specifice, activitatea instituțiilor prefectului, a structurilor funcționale (juridic, achiziții publice, resurse umane, financiare și logistice), a structurii specializate în domeniul IT&C, precum și a structurii responsabilului cu protecția datelor.

Începând cu luna aprilie 2018 este titular al disciplinei „Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal. Competențe și regim sancționator”, în cadrul unui program de studii postuniversitare cu tema „Protecția juridică a datelor cu caracter personal”, organizat de Universitatea „Danubius” din Galați.

A participat, în calitate de lector, respectiv keynote speaker, la diverse cursuri de pregătire, conferințe și dezbateri privind noul Regulament General privind Protecția Datelor.

Este autor al unor volume și articole de specialitate referitoare la protecția datelor cu caracter personal, achizițiile publice, adoptarea actelor normative, funcția publică şi funcționarul public. O parte dintre lucrările publicate sunt disponibile la adresa https://independent.academia.edu/IrinaAlexe, respectiv la adresa https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1899724. Este coautor al recentelor lucrări “Protecția datelor cu caracter personal”, Ed. Universitară, 2017 și “Legislația Uniunii Europene privind protecția datelor personale”, Ed. Universitară, 2018, și “Legislaţia privind protecţia datelor în România”, Ed. Rosetti, 2018.

 

 

CÂND ȘI UNDE


14 MARTIE 2019; Orele 13:30 – 18:00

13:30 – 14:00: Înregistrarea participanților
14:00 – 15:50: Sesiunea 1
15:50 – 16:00: Pauză cafea
16:00 – 18:00: Sesiunea 2

Sala de cursuri Wolters Kluwer România

Bd. Tudor Vladimirescu 22,  Clădirea Green Gate,
etaj 6, sector 5, București

 

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Alina Alexe: 031.22.44.158; alina.alexe@wolterskluwer.com

 

 

 

Posted in Evenimente.