Skip to content


ECFS 2019. CONFERINȚA EUROPEANĂ A SERVICIILOR FINANCIARE 21 – 22 MARTIE 2019, BRAȘOV, ROMÂNIA

 

UPDATE SI DETALII: ECFS 2019

CONFERINȚA EUROPEANĂ A SERVICIILOR FINANCIARE 21 – 22 MARTIE 2019,  BRAȘOV, ROMÂNIA

AGENDACONFERINȚA EUROPEANĂ A SERVICIILOR FINANCIARE ECFS 2019

 Temele de discuție vor fi susținute de profesioniști ai finanțelor și ai dreptului, practicieni ai pieței de capital și ai asigurărilor și pensiilor private, împreună cu cadre universitare și cercetători ai domeniului serviciilor financiare, atât din România, cât și din străinătate.Joi 21 martie 2019:
10:30 – 11:00 Înregistrarea participanților.
11:00 – 12:45 Sesiune plenară Oportunități și amenințări pe piețele financiare

Moderator:
Călin RANGU, președinte, Institutul de Studii Financiare, București.
Cuvânt de deschidere:
Cristian ROȘU, Vicepreședinte, Autoritatea de Supraveghere Financiară, București.

Speakeri: 

Călin RANGU, Director, Autoritatea de Supraveghere Financiară, București,Temă în curs de confirmare.
Constantin LUPU, Consilier promovare și relații internaționale, Autoritatea Națională pentru Formarea Profesională în Sistem Dual din România,ANFPISDR – motorul dezvoltării economiei românești.
Iulian STAN, Vicepreședinte executiv, Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A., Brașov,Coordonate manageriale privind integrarea noilor cerințe ale erei digitale în domeniul financiar.
Antonio SOUVANNASOUCK, Președinte, Patronatul Roman al Brokerilor de Asigurare-Reasigurare (PRBAR),Temă în curs de confirmare.
Alexandru CIUNCAN, Director General, Uniunea Națională a Societăților de Asigurare din România (UNSAR)Educația Financiară în era digitală. 
Mădălin ROȘU, președinte, Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România,Provocările în asigurări.
Nicoleta RADU, Director General, Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale (PAID),Asigurarea obligatorie a locuinței – status și proiecte de viitor.
Dorel DUŢĂ, preşedinte, Uniunea Naţională a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări din România (UNSICAR),Temă în curs de confirmare.
Prof. univ. dr. hab. Ludmila COBZARI, Academia de Studii Economice a Moldovei, Chișinău,Temă în curs de confirmare.

12:45 – 13:45 Pauză prânz

13:45 – 16:00 Formarea profesională a distribuitorilor de asigurări în contextul Normei ASF nr. 20/2018.

Dezbatere:
Cătălin CÂMPEANU, Director General Adjunct, Institutul de Studii Financiare, Bucureşti
Paul MITROI, director, Autoritatea de Supraveghere Financiară, București
Simona DOBRICĂ, Şef Serviciu Reglementare, Autoritatea de Supraveghere Financiară, București,
Reprezentanţi din piaţă
Violeta PÂRVUŢOIU, Coordonator al Grupului de Lucru IDD, UNSAR
Ștefan PRIGOREANU, CEO, Millenium Insurance Broker
Florian GABA, Director General, Profiduciaria,
Cristian BĂLĂNICĂ, Director Executiv, PRBAR

16:00 – 16:15 Pauză de cafea

16:15 – 18:30 Legi speciale cu implicații asupra serviciilor financiare
Moderator: 
Dr. Laura Elly NAGHI
Speakeri:

Drd. Narcis PĂVĂLAŞCU, Managing Director, PAVALASCU Risk ConsultantsACAMA – alternativa fezabilă pentru îmbunătățirea relațiilor cu clienții
Dr. Luminița TULEAȘCĂ, conferențiar universitar, Universitatea Româno  -  Americană, BucureștiRăspunderea organelor de conducere pentru insolvența societății de asigurare / reasigurare
Ana CODESCU, Global Head of Trade Finance Monitoring Commerzbank AG,Prevenirea spălării banilor: abordarea pe bază de risc şi percepţia riscului.
Dr. Ramona Mihaela COMAN, lector universitar, Universitatea de Medicină, Farmacie, Stiințe și Tehnologie Tîrgu Mureş; avocat, Baroul Mureş,Spălarea de bani prin intermediul serviciilor financiare.
Dr. Cristina-Ioana FLORESCU, conferențiar universitar, Universitatea „Spiru Haret”, București; avocat, Baroul București,Eficiența în arbitraj prin prisma Regulilor de la Praga
Dr. Diana Anca ARTENE, conferențiar universitar, Prodecan, Facultatea de Științe Juridice, Politice și Administrative, Universitatea „Spiru Haret”, București,Temă în curs de confirmare.
Dr. Ionița COCHINȚU, magistrat-asistent, Curtea Constituțională a României; cadru didactic asociat, Facultatea de Administrație Publică, Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), București,Rolul Autorității de Supraveghere Financiară în contextul noului cadru legislativ privind distribuția de asigurări
Dr. Sergiu GOLUB, lector universitar, prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca,Alte câteva curiozități și bizarerii în Ordonanța Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți.
Elena Cristina SAVU, avocat, Baroul Brașov,Temă în curs de confirmare.
Dr. Codruț – Nicolae SAVU, lector universitar, Facultatea de Drept, Universitatea „Transilvania”, Brașov; avocat, Baroul Brașov,Temă în curs de confirmare.

Vineri, 22 martie 2019:

09:00 – 11:15 Managementul riscurilor și guvernanță în contextul MiFID II
Speakeri: 

Alexandra SMEDOIU, Partener Servicii Fiscale DELOITTE,MiFid II în practică, la un an de la aplicare.
Simona FĂTU, membru Consiliu, Societatea Națională a Sării,Dileme legate de atribuțiile organelor de conducere ale societăților listate la BVB.
Paul BARANGĂ, Consilier, Autoritatea de Supraveghere Financiară, București,Contrapartea centrală – locală care este în curs de înființare de BVB
Dr. Dragoș CĂLIN, Director al Direcției Juridice, S.I.F. Transilvania, Brașov,Temă în curs de confirmare.
Cdor. Dr. Mircea BOȘCOIANU, profesor universitar, Prodecan, Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”, Brașov,Sinergii și contribuții ale fondurilor de investiții alternative în tranziția spre statutul de piață emergentă – cazul României.
Sebastian BODU, avocat, Baroul București,Acțiunile privilegiate, încotro?
Adriana PĂDURARU, analist investiții, Societatea de Investiții Financiare „Transilvania”, Brașov,Modelarea pieței de capital prin intermediul tehnologiei.
Dr. Constantin – Marius APOSTOAIE, asistent universitar, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,O radiografie a sectorului bancar paralel în Romania și în Europa Centrală și de Est
Dr. Ioan – Ovidiu SPĂTĂCEAN, lector universitar, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, Tîrgu Mureş,Measuring investors’ reaction to early signs of fraudulent corporate behavior in financial reporting – empirical findings on Bucharest Stock Exchange
Dr. Lucian – Bernd SĂULEANU, profesor universitar, Universitatea din Craiova; decan, Baroul Dolj,Temă în curs de confirmare.
Florentina ALMĂJANU, Director General, Asociația CFA România,Educația financiară, investiție pentru viitor.

09:00 – 11:15 Managementul relației cu clienții asigurărilor în contextul IDD:
Moderator: 
Dan CONSTANTINESCU
Speakeri:

Paul SWOBODA, Director General, GRAWE România,Managementul relației cu clienții asigurărilor.
Dorel DUŢĂ, preşedinte, Uniunea Naţională a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări din România (UNSICAR),Schimbări operaționale ca urmare a implementării Legii nr. 236/2018.
Maria GANEA – BOGHIAN, Director General, AsiSoft,Evaluarea riscului de fraudă în asigurările auto prin intermediul tehnologiei.
Gheorghe GRAD, Director General, SRBA BrokerRisk Management Heat Map.
Irinel DINU, Director Departament Daune, Pool – ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale,Temă în curs de confirmare.
Aurel IVAN, Director Audatex,Temă în curs de confirmare.
Dr. Laura MILOS, lector universitar, Universitatea de Vest din Timișoara,Volatility analysis of Cryptocurrencies and Fintech securitis

11:15 – 11:30 Pauză de cafea

11:30 – 13:45 Provocări FinTech și Insurtech pentru domeniul financiar
Moderator: Cătălin CÂMPEANU
Speakeri:

Valentin IONESCU, Director al Direcției de Strategie și Stabilitate Financiară, Autoritatea de Supraveghere Financiară, București,Distributed ledger technology – aplicabilitate pe piețele financiare.
Călin RANGU, Președinte, Institutul de Studii Financiare, București,Temă în curs de confirmare.
Erik BARNA, Director General, Life Is Hard,Temă în curs de confirmare.
Ștefan PRIGOREANU, CEO, Millenium Insurance Broker,Digitalizarea și activitatea operațională a unui broker
Florian GABA, Director General, Profiduciaria,Impactul E-Learning-ului în piața de produse financiare.
Eliza CRISTIAN, Șef Departament Evaluare, Societatea de Investiții Financiare „Transilvania”, Brașov,Impactul inteligenței artificiale la nivelul profesiilor bazate pe cunoștințe.
11:30 – 13:45 Nouă luni de aplicare a GDPR în serviciile financiare
Moderator: 
Florentina NEAGU
Speakeri:

Dr. Irina ALEXE, cercetător științific asociat, Institutul de Cercetări Juridice, „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, București,Particularitățile procedurii de efectuare a investigațiilor ce vizează protecția datelor.
Dr. Daniel-Mihail ȘANDRU, profesor universitar; coordonator, Centrul de Studii de Drept European din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, București,Răspunderea administratorului unei pagini găzduite pe o rețea socială. Calitatea de operator în sensul reglementărilor privind protecția datelor.
Drd. Silviu-Dorin ȘCHIOPU, asistent universitar, Universitatea „Transilvania”, Brașov,
Considerații asupra informării persoanei vizate cu privire la perioada de stocare a datelor cu caracter personal.
Dr. Camelia IGNĂTESCU, conferențiar universitar, decan al Facultății de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Ștefan Cel Mare”, Suceava,Sinuosul drum al aplicării Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului în România.
Dr. Ciprian Adrian PĂUN, conferențiar universitar, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca,
Exerciții de imaginație privind aplicarea GDPR în serviciile financiare! Variabila sancțiunii.
Dr. Raul-Felix HODOȘ, lector universitar, UMFST, Tîrgu Mureș; președinte, Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private (SOROCAPP), Tîrgu Mureș,Drepturile persoanei vizate și implicațiile GPDR asupra îndeplinirii obligațiilor fiscale ale operatorilor de date cu caracter personal din domeniul asigurărilor și al pensiilor private

DESCRIEREA EVENIMENTULUI 

 

Sistemul financiar a renăscut la momentul apariției primelor tehnici de transmitere a informației la distanță și, apoi, s-a reinventat la apariția calculatoarelor digitale. Pionieratul serviciilor financiare digitale putem să îl declarăm finalizat o dată cu universalizarea dispozitivelor mobile de suport al informației și, în consecință, al liberului acces la aceasta, dar mai ales cu apariția tehnologiei blockchain și răspândirea criptomonedelor ce permit anonimizarea utilizatorilor de produse financiare.

Pe de altă parte, dacă 2018 a însemnat anul implementării în România a noilor reglementări europene cu impact în mai multe ramuri ale serviciilor financiare, anul 2019 este cel al primelor bilanțuri în domeniu.

Conferința Europeană a Serviciilor Financiare (ECFS) își propune, la cea de-a treia ediție ce se va desfășura la Hotel ARO PALACE***** în zilele 21-22 martie 2019, să fie un forum de dezbateri cu privire la digitalizarea, automatizarea și inovația în serviciile financiare, la aplicarea practică a ultimelor noutăți legislative, dar să adauge și o perspectivă economică și managerială a realităților din domeniul financiar, întrunind profesioniști ai finanțelor, teoreticieni și practicieni, deopotrivă.
Temele propuse pentru abordare in acest an includ printre altele:
• Oportunități și amenințări pe piața financiară
• Provocări FinTech şi Insurtech pentru domeniul financiar
•  Soluționarea alternativă a litigiilor și importanța specializării entităților implicate
• Nouă luni de aplicare a GDPR în serviciile financiare
• Tehnici și metode în combaterea spălării banilor
• Soluții de asigurare pentru limitarea efectelor riscurilor cibernetice
• Pregătirea profesională a distribuitorului de asigurări în contextul actualelor prevederi legislative
• Creşterea ponderii asigurărilor facultative în România
• Instrumente financiare şi metode de tranzacţionare conform MiFID II
• Managementul riscului şi guvernanţă corporativă
• Metode de anti-fraudă în asigurările auto
• Schimbări operaţionale ca urmare a implementării Legii 236/2018
• Dreptul serviciilor financiare

Participarea la acest eveniment aduce puncte credite / ore de pregătire continuă.

Pachetele de participare oferite sunt:

 • I. Pachetul DIAMOND include: participarea la plenara si paneluri, in ambele zile + pranz + cina = 300 RON
 • II. Pachetul GOLD include: participarea la plenara, paneluri, in prima zi + pranz + cina = 250 RON
 • III. Pachetul SILVER include: participarea la paneluri in a doua zi = 150 RON.Participanții sunt responsabili de aspectele legate de transport și cazare, cheltuielile cu acestea nefiind incluse în taxa de participare.
 • Organizatori:
  Institutul de Studii Financiare, București;
  Asociația Centrul de Arbitraj și Mediere în Asigurări (ACAMA), București;
  Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private, Tîrgu Mureș;
 • Parteneri academici:
  Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, Tîrgu Mureș;
  Universitatea “Transilvania”, Brașov;

ORGANIZATORI ECFS 2019

PARTENERI ECFS 2019

AGENDACONFERINȚA EUROPEANĂ A SERVICIILOR FINANCIARE ECFS 2019

Temele de discuție vor fi susținute de profesioniști ai finanțelor și ai dreptului, practicieni ai pieței de capital și ai asigurărilor și pensiilor private, împreună cu cadre universitare și cercetători ai domeniului serviciilor financiare, atât din România, cât și din străinătate.

ORGANIZARECONFERINȚA EUROPEANĂ A SERVICIILOR FINANCIARE ECFS 2019

Comitet științific – organizatoric:

• Dr. Ion STANCU, profesor universitar, Academia de Științe Economice, București; director general, Institutul de Studii Financiare, București;
• Dr. Irina ALEXE, cercetător științific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române;
• Dr. Claudiu BOȚOC, lector, prodecan al Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest, Timișoara;
• Dr. Dragoș CĂLIN, consilier juridic, director al Direcției Juridice, S.I.F. Transilvania, Brașov;
• Drd. Alexandra DARMAZ GUZUN, responsabil parteneriat – cercetare, Institutul de Studii Financiare, București;
• Dr. Mircea Constantin DUICĂ, conferențiar, decan al Facultății de Științe Economice, Universitatea „Valahia”, Târgoviște;
• Dr. Sergiu GOLUB, lector, prodecan al Facultății de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj Napoca;
• Daniela MICU, director executiv, Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private, Tîrgu Mureș.
• Dr. Ciprian – Adrian PĂUN, conferențiar universitar, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj Napoca;
• Narcis PĂVĂLAȘCU, Arbitru; Președinte, Asociația Centrul de Arbitraj și Mediere în Asigurări (ACAMA), București;
• Cătălin CAMPEANU, director general adjunct, Institutul de Studii Financiare, București;
• Andreea PETRACHE, responsabil evenimente, Institutul de Studii Financiare, București;
• Dr. Paul POPOVICI, conferențiar universitar; avocat, Baroul Arad;
• Dr. Ioan SCHIAU, profesor universitar, Universitatea „Transilvania”, Brașov;
• Dr. Ioan – Ovidiu SPĂTĂCEAN, lector, UMFST, Tîrgu Mureș;
• Dr. Daniel-Mihail ȘANDRU, profesor universitar; coordonator, Centrul de Studii de Drept European din cadrul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, București;
• Dr. Daniela ȘTEFĂNESCU, conferențiar, UMFST, Tîrgu Mureș.
Coordonatori organizare:
• Dr. Laura Elly NAGHI, conferențiar, Academia de Studii Economice, București; director, Centrul de Formare Profesională al Institutului de Studii Financiare;
• Dr. Raul-Felix HODOȘ, lector, UMFST, Tîrgu Mureș.

CONTACT

Pentru detalii privind înscrierea la sesiunile ECFS 2019, vă rugăm să ne contactați prin e-mail sau telefonic:

Telefoane:

- (+4)0766/433.102 – Alexandra DARMAZ GUZUN, responsabil parteneriat – cercetare, Institutul de Studii Financiare, București (Call for Papers);

- (+4)0758/491.984 – Andreea PETRACHE, responsabil evenimente, Institutul de Studii Financiare, București;

- (+4)0751/109.049 – Daniela MICU, director executiv, Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private, Tîrgu Mureș.

E-mail: ecfs@jus.ro

Revenim cu informații suplimentare pe măsură ce acestea sunt disponibile.

Vă mulțumim pentru interesul acordat pentru acest eveniment științific.

evenimente.JURIDICE.ro

Blog Afaceri juridice europene

 

Posted in Evenimente.