Skip to content


C-759/19, OF, pendinte

C-759/19, OF, pendinte

 

Judecatoria Radauti a formulat o trimitere preliminara la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, inregistrata: C-759/19, OF

Potrivit incheierii din 18 noiembrie 2018, intrebarile formulate sunt:

(1)    Articolul 3 alin.1 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 trebuie interpretat în sensul că neinvocarea de către pârâtă a excepției necompetenței internaționale a instanțelor române privind judecarea unei cauze având ca obiect ”divorț cu minor”, este asimilată acordului tacit al acesteia privind soluționarea cauzei de către instanța sesizată de reclamant, în ipoteza în care părțile au reședința obișnuită într-un alt stat membru UE (în speță Italia), iar cererea de divorț a fost introdusă la instanța din statul a cărei cetățenie o au părțile?

(2)    Articolele 3 alin.1 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 trebuie interpretate în sensul că instanța trebuie/ poate invoca din oficiu excepția necompetenței internaționale a instanțelor române privind judecarea unei cauze având ca obiect ”divorț cu minor”, în lipsa acordului părților cu reședința într-un alt stat membru UE (în speță Italia) privind alegerea instanței competente, (cu consecința respingerii cererii ca nefiind de competența instanțelor române), cu prioritate față de dispozițiile art. 915 alin.2 Cod procedură civilă, în baza cărora se poate invoca excepția necompetenței teritoriale exclusive a Judecătoriei Rădăuți, (cu consecința declinării competenței de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei Sector 5 București și a soluționării cauzei pe fond), mai ales că aceste articole sunt mai puțin favorabile decât cel din legislația națională (art. 915 alin.2 Cod procedură civilă)?

(3)    Expresia cuprinsă în art. 12 alin.1 lit. b din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003, respectiv ”competența instanțelor a fost acceptată (…) în orice alt mod neechivoc de către soți și de către titularii răspunderii părintești, la data sesizării instanței judecătorești” trebuie interpretată în sensul că, în ipoteza alegerii de către părțile cu reședința obișnuită într-un stat membru UE (în speță Italia) a instanței competente să soluționeze o cerere de divorț din statul a cărei cetățenie o au (Judecătoria Rădăuți din România) aceasta devine automat competentă să soluționeze și capetele de cerere având ca obiect ”exercitarea autorității părintești, locuința minorului și stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere și educare a copilului”?

(4)    Noțiunea de ”răspundere părintească” din cuprinsul art.2 pct. 7 și art.12 din Regulamentul (CE)  nr. 2201/2003 trebuie interpretată în sensul că aceasta cuprinde și noțiunile de ”autoritate părintească” prevăzută de art. 483 Cod Civil, ”Locuința copilului” reglementată de art. 400 Cod Civil și ”contribuția părinților la cheltuielile de creștere și educare a copilului”, reglementată de dispozițiile art. 402 Cod Civil?

 

*********

I.1. Instanta nationala –

I.2. Stadiul procesual –

I.3. Initiativa trimiterii –

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie

 

 

****

 

Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

AFACERI JURIDICE EUROPENE – ARHIVA

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

 

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de către instanţele din România se află pe platforma IADUER.ro, proiect susţinut de JURIDICE.ro.

:: sursa: IADUER – un proiect CSDEARDAE şi FJR

Posted in Procedura trimiterii preliminare.