Skip to content


C-9/19, Mitliv Exim, Ordonanta din 9 mai 2019, ECLI:EU:C:2019:397

C-9/19, Mitliv Exim, Ordonanata din 9 mai 2019, ECLI:EU:C:2019:397

 

Tribunalul Bucuresti a formulat o trimitere preliminara, inregistrata la CJUE: C-9/19, Mitliv Exim

Potrivit incheierii intrebarile sunt urmatoarele:

1. Dacă dispoziţiile art. 2 şi art 273 din Directiva 2006/12 a Consiliului din 28 noiembrie 2016 privind sistemul comun al taxei pe valoare adăugată, dispoziţiile art. 50 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene şi dispoziţiile art. 325 din TFUE raportate la împrejurări precum cele din litigiul principal se opun unei reglementări naţionale precum cea din litigiul principal, care permite următoarele demersuri coroborate:

- plata unui prejudiciu penal stabilit în faza de urmărire penală printr-un alt înscris decât un titlu de creanţă fiscală

- desfăşurarea unei inspecţii fiscale ulterioare, derulată în paralel cu procesul penal în care a fost trimis în judecată contribuabilul inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, şi care stabileşte în sarcina sa obligaţii fiscale accesorii şi pentru perioada şi suma consemnată deja la dispoziţia organelor statului în faza de urmărire penală, iar soluţionarea contestaţiei administrative introduse împotriva actelor administrativ-fiscale emise cu ocazia controlului a fost suspendată până la finalizarea laturii penale

- finalizarea procesului penal în primă instanţă cu condamnarea inculpatului printre altele, şi la plata în solidar a întregii sume stabilite în faza de urmărire penală ca fiind datorată de toţi inculpaţii, deşi în sarcina contribuabilului în discuţie a fost stabilită doar o anumită/parte din sumă care a şi fost achitată de contribuabil, şi în ce măsură toate aceste demersuri odată coroborate prezintă un caracter excesiv prin raportare la acelaşi contribuabil?

2. în împrejurări precum cele din litigiul principal, chiar pentru a asigura obiectivul de colectare a obligaţiilor financiare datorate statului şi a combate frauda, este compatibilă cu principiile dreptului Uniunii în general şi cu principiul ne bis in idem în special, atitudinea organelor statului, de a nu lua în considerare, din perspectiva fiscala, o plată efectuată anterior rămânerii definitive a sancţiunilor administrativă şi penală, în condiţiile în care plata acoperă parte din prejudiciul fiscal stabilit în sarcina sa?

3. în lumina răspunsurilor la întrebările 2 şi 3 de mai sus, Dreptul Uniunii Europene trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări naţionale precum cea din litigiul principal, care nu asimilează unei perceperi a taxei care este contrară dreptului Uniunii: (i) situaţia în care contribuabilul achită prejudiciul penal în faza de urmărire penală în scopul reducerii pedepsei la jumătate, în absenţa unui titlu de creanţă fiscală provenit de la organele competente să îl emită sau în absenţa unei hotărâri definitive pronunţate de instanţa penală însă organele fiscale stabilesc, cu ocazia inspecţiei fiscale, accesorii fiscale şi pentru perioada şi suma consemnată deja la dispoziţia organelor statului, taxa fiind percepută fără temei din momentul plăţii şi până la momentul stabilirii obligaţiilor fiscale printr-un titlu de creanţă fiscală sau printr-o hotărâre penală definitivă?

 

****

 

 

I.1. Instanta nationala –

I.2. Stadiul procesual –

I.3. Initiativa trimiterii –

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

Ordonanta din 9 mai 2019

Cererea de decizie preliminară formulată de Tribunalul București (România), prin decizia din 8 iunie 2018, este vădit inadmisibilă.

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie

 

 

****

 

Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

AFACERI JURIDICE EUROPENE – ARHIVA

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

 

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de către instanţele din România se află pe platforma IADUER.ro, proiect susţinut de JURIDICE.ro.

:: sursa: IADUER – un proiect CSDEARDAE şi FJR

 

 

 

 

Posted in Procedura trimiterii preliminare.