Skip to content


C-62/19, Star Taxi App, pendinte. Trimitere preliminara formulata de Tribunalul Bucuresti

C-62/19, Star Taxi App, pendinte. Trimitere preliminara formulata de Tribunalul Bucuresti

Trimiterea preliminara formulata de Tribunalul Bucuresti, inregistrata la CJUE  C-62/19, Star Taxi App are urmatoarele intrebari:

1 .Prevederile Directivei 98/34/CE (art.l pct.2), astfel cum a fost modificată prin Directiva 98/48/CE şi ale Directivei 2000/31/CE (art.2 lit.a) care prevăd că serviciul societăţii informaţionale este “serviciul prestat în scopul obţinerii unei remuneraţii, la distanţă, prin mijloace electronice şi la solicitarea individuală a beneficiarului serviciului” trebuie interpretată în sensul că, o activitate de tipul celei prestate de STAR TAXI APP SRL (respectiv serviciul ce constă în punerea în legătură directă, prin intermediul unei aplicaţii electronice, a clienţilor taxi cu şoferi de taxi) trebuie considerată un serviciu specific societăţii informaţionale şi al economiei colaborative (ţinând cont de faptul că STAR TAXI APP SRL nu îndeplineşte criteriile avute în vedere de CJUE în paragraful 39 din Cauza C- 434/15 referitoare la Uber pentru a fi transportator)?

2. în situaţia în care STAR TAXI APP SRL este considerat serviciu al societăţii informaţionale, prevederile art.4 din Directiva 2000/31/CE, art.9,10 şi 16 din Directiva 2006/123/CE precum şi art.56 din TFUE introduc activitatea STAR TAXI APP SRL sub incidenţa principiului libertăţii de a presta servicii? în caz afirmativ, acestea se opun unei reglementări de tipul HCGMB nr.626/19.12.2017 pentru modificarea şi completarea HCGMB nr. 178/2008 privind aprobarea regulamentului cadru, a caietului de sarcini şi a contractului de atribuire în gestiune delegate pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport local în regim de taxi-art.I, II, III, IV şi V?.

3. în cazul în care Directiva 2000/31/CE este aplicabilă în ceea ce priveşte serviciul prestat de STAR TAXI APP SRL, limitările prevăzute de un stat membru în privinţa libertăţii de a presta serviciul electronic, prin impunerea, în ceea ce priveşte serviciul, a obligaţiei de a deţine autorizaţie sau licenţă, constituie măsuri valide care reprezintă derogări de la art.3 alin.2 din Directiva 2000/31/CE, în conformitate cu art.3 alin.4 din aceeaşi directivă?

4. Prevederile art.5 din Directiva 2015/1535 se opun adoptării fară notificarea prealabilă a Comisiei Europene a unei reglementări de tipul HCGMB nr.626/19.12.2017 pentru modificarea şi completarea HCGMB nr. 178/2008 privind aprobarea regulamentului cadru, a caietului de sarcini şi a contractului de atribuire în gestiune delegate pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport local în regim de taxi-art.I, II, III, IV şi V?

 

*****

 

I.1. Instanta nationala –

I.2. Stadiul procesual –

I.3. Initiativa trimiterii –

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie

 

 

****

 

Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

AFACERI JURIDICE EUROPENE – ARHIVA

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

 

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de către instanţele din România se află pe platforma IADUER.ro, proiect susţinut de JURIDICE.ro.

:: sursa: IADUER – un proiect CSDEARDAE şi FJR

 

Posted in Procedura trimiterii preliminare.