Skip to content


C-75/19, BNP PARIBAS Personal Finance SA Paris Sucursala Bucureşti et Secapital, pendinte

C-75/19, BNP PARIBAS Personal Finance SA Paris Sucursala Bucureşti et Secapital, pendinte

 

 

C-75/19, BNP PARIBAS Personal Finance SA Paris Sucursala Bucureşti et Secapital, trimitere formulata de Tribunalul Specializat Mures

 

 

C-75/19, BNP PARIBAS Personal Finance SA Paris Sucursala Bucureşti et Secapital, trimitere formulata de Tribunalul Specializat Mures. Intrebarile sunt urmatoarele:

 

 

1.                  Se opun dispoziţiile Directivei 93/13/CEE a Consiliului privind clauzele abuzive în contracte încheiate cu consumatorii, respectiv considerentele 12, 21 şi 23 din preambulul directivei şi art. 6 alin. 1, art. 7 alin. 2 şi art. 8 din directivă, unei interpretării a instanţelor naţionale conform căreia consumatorul nu poate invoca în cadrul unei contestaţii la executare, care potrivit dreptului intern reprezintă o acţiune specială ce poate fi exercitată în anumite termene şi condiţii restrictive, după începerea unei executări silite împotriva contestatorului, pe motiv că ar fi inadmisibilă pe această cale constatarea existenţei unor clauze abuzive într-un contract de credit încheiat cu un profesionist, contract de credit care reprezintă potrivit legii titlu executoriu şi în temeiul căruia s-a început executarea silită împotriva consumatorului, prin raportare la reglementările din legislaţia internă care prevăd o acţiune de drept comun, imprescriptibilă, prin care consumatorul poate cere oricând constatarea existenţei unor clauze abuzive şi lipsirea lor de efecte, fără însă ca soluţia în cadrul acestei proceduri să producă consecinţe directe asupra procedurii de executare silită, existând riscul ca executarea silită să fie terminată înainte de obţinerea unei soluţii în cadrul procedurii de drept comun?

1.                  În caz afirmativ la prima întrebare, se opun aceleaşi dispoziţii ale Directivei unei prevederi din dreptul naţional care stabileşte un termen de 15 zile de la comunicarea primelor acte de executare silită (printr-o dispoziţie imperativă, de ordine publică, a cărei nerespectare atrage respingerea acţiunii ca tardiv formulate) pentru invocarea de către consumatorul contestator (debitor urmărit silit) a caracterului abuziv al unor clauze contractuale din cuprinsul contractului de credit încheiat cu un profesionist, în condiţiile în care acelaşi regim îl au în dreptul intern şi invocarea unor critici similare apreciate ca apărări pe fondul cauzei, respectiv având în vedere faptul că potrivit jurisprudenţei constante a Curţii există în sarcina instanţei naţionale o obligaţie de a examina din oficiu caracterul abuziv al unor clauze contractuale de îndată ce dispune de elementele de drept și de fapt necesare în acest sens?

 

 

 

*********

 

I.1. Instanta nationala –

I.2. Stadiul procesual –

I.3. Initiativa trimiterii –

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie

 

 

****

 

Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

AFACERI JURIDICE EUROPENE – ARHIVA

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

 

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de către instanţele din România se află pe platforma IADUER.ro, proiect susţinut de JURIDICE.ro.

:: sursa: IADUER – un proiect CSDEARDAE şi FJR

 

Posted in Procedura trimiterii preliminare.