Skip to content


C-242/19 – CHEP Equipment Pooling NV, pendinte. Trimitere formulata de Tribunalul Bucuresti

Trimiterea formulata de Tribunalul Bucuresti a fost inregistrata la Curtea de Justitie - C-242/19 – CHEP Equipment Pooling NV, iar potrivit portalului instantelor intrebarile sunt urmatoarele:

 

„1) Transportul unor paleţi dintr-un stat membru în alt stat membru, cu scopul de a fi ulterior închiriaţi în acest din urmă stat membru către o persoană impozabilă stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în România, reprezintă un non-transfer în sensul art. 17 alin.(2) din Directiva a 6-a?

2) Indiferent de răspunsul la prima întrebare, este considerată o persoană impozabilă în sensul art. 2 pct.1 al Directivei 2008/9/CE, persoana impozabilă în sensul art.9 alin.(1) din Directiva 2006/112/CE care este stabilită pe teritoriul altui stat membru decât statul membru de rambursare, chiar dacă aceasta este înregistrată în scopuri de TVA sau ar avea obligaţia înregistrării în scopuri de TVA în statul membru de rambursare?

3) Având în vedere prevederile Directivei 2008/9/CE, condiţia de a nu fi înregistrat în scopuri de TVA în statul membru de rambursare reprezintă o condiţie suplimentară faţă de cele reglementate la art. 3 din Directiva 2008/9/CE pentru ca o persoană impozabilă stabilită în alt stat membru şi nestabilită în statul membru de rambursare, să poată beneficia de dreptul la rambursare în situaţii precum cea din speţa de faţă?

4) Art.3 din Directiva 2008/9/CE ar trebui interpretat în sensul că se opune unei practici a administraţiei naţionale de a refuza rambursarea TVA pentru neîndeplinirea unei condiţii prevăzute în mod exclusiv în legislaţia naţională?

 

****

 

 

I.1. Instanta nationala –

I.2. Stadiul procesual –

I.3. Initiativa trimiterii –

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie

 

 

****

 

Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

AFACERI JURIDICE EUROPENE – ARHIVA

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

 

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de către instanţele din România se află pe platforma IADUER.ro, proiect susţinut de JURIDICE.ro.

:: sursa: IADUER – un proiect CSDEARDAE şi FJR

Posted in Procedura trimiterii preliminare.