Skip to content


C-294/19, Piscicola Tulcea, pendinte

C-294/19, Piscicola Tulcea – trimitere preliminara formulata de Curtea de Apel Constanta

 

Curtea de apel Constanta, in temeiul art. 267 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, a sesizat Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu următoarea întrebare preliminară:

,,Dispoziţiile art. 2, art. 34 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 şi dispoziţiile art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1120/2009 al Comisiei din 29 octombrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a schemei de plată unică prevăzute în titlul III din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor public direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naţionale care, în împrejurări precum cele din litigiul principal, exclud la plata drepturilor fermierul pe considerentul că amenajările piscicole utilizate ca terenuri arabile nu reprezintă ,,suprafaţă agricolă” în sensul art. 2 din Regulamentul nr. 1120/2009, nefiind considerat teren eligibil în conformitate cu art. 34 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009?”

 

 

I.1. Instanta nationala – Curtea de Apel Constanta

I.2. Stadiul procesual –

I.3. Initiativa trimiterii –

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie

Daniel-Mihail ȘANDRU, Înalta Curte de Casație și Justiție a formulat o trimitere preliminară la CJUE – C-308/19, Whiteland,  JURIDICE.ro, 23.04.2019

Blog Afaceri juridice europene

Academia.edu

researchgate

 

Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

AFACERI JURIDICE EUROPENE – ARHIVA

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

 

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de către instanţele din România se află pe platforma IADUER.ro, proiect susţinut de JURIDICE.ro.

:: sursa: IADUER – un proiect CSDEARDAE şi FJR

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru

Posted in Procedura trimiterii preliminare.