Skip to content


Trimitere preliminara referitoare la timpul de repaus – Tribunalul Bucuresti, incheierea din 13 iunie 2019

 

 

Sugestie citare:

Daniel-Mihail Șandru, Dragos Alin Calin, Constantin Mihai Banu, Trimitere preliminara referitoare la timpul de repaus – Tribunalul Bucuresti, incheierea din 13 iunie 2019, Revista Afaceri juridice europene, nr. 1-2/2019, disponibil la adresa http://iaduer.ro/?p=7596

 

 

Tribunalul Bucuresti a formulat o noua trimitere preliminara referitoare la timpul de repaus. Potrivit portalului instantelor de judecata, intrebarile preliminare sunt urmatoarele:

 

Admite cererea formulate de reclamanta, astfel cum a fost completată, privind sesizarea C.J.U.E. cu solicitarea de pronunţare a unei hotărâri preliminare cu privire la interpretarea art.2 pct.1, art.3, art.6 lit.b din Directiva nr.2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. Dispune sesizarea C.J.U.E cu următoarele întrebări:

1. ,,Prin „timp de lucru”, astfel cum este definit în art.2, pct.1 din Directiva 2003/88/CE se întelege „orice perioadă în care lucrătorul se află la locul de muncă, la dispozitia angajatorului si îsi exercită activitatea sau functiile” în baza unui singur contract (cu normă întreagă) sau în baza tuturor contractelor (de muncă) încheiate de acesta?,,.

2. ,,Cerintele stabilite în sarcina statelor membre prin art.3 din Directiva 2003/88/CE (obligatia de a lua măsurile necesare pentru ca fiecare lucrător să beneficieze de minimum 11 ore consecutive de repaus în decursul unei perioade de 24 de ore) si prin art.6 lit.b din Directiva 2003/88/CE (stabilirea limitei de maximum 48 ore, în medie, pentru timpul de lucru săptămânal, inclusiv orele suplimentare) trebuie interpretate ca instituind limite prin raportare la un singur contract sau prin raportare la toate contractele încheiate cu acelasi angajator sau cu angajatori diferiti?,,.

3. ”In situatia în care răspunsurile la întrebările 1 si 2 presupun o asemenea interpretare de natură să excludă posibilitatea ca statele membre să poată reglementa, al nivel national, aplicarea per contract a art. 3 si a art. 6 lit. b) din Directiva 2003/88/CE, în absenta unor prevederi legislative nationale care să reglementeze faptul că repausul zilnic minim si timpul maxim de lucru săptămânal trebuie să se raporteze per lucrător (indiferent câte contracte de muncă încheie cu acelasi angajator sau cu angajatori diferiti), este în măsură o institutie publică dintr-un stat membru, care actionează în numele statului, să invoce aplicarea directă a prevederilor art.3 ?i ale art.6 lit.b) din Directiva 2003/88/CE si să sanctioneze angajatorul pentru nerespectarea limitelor prevăzute de directivă pentru repausul zilnic si/sau pentru timpul de lucru maxim săptămânal?”.

Judecarea prezentei cauze se suspendă de drept până la pronunţarea CJUE asupra sesizării.

 

I.1. Instanta nationala – Curtea de Apel Bucuresti

I.2. Stadiul procesual –

I.3. Initiativa trimiterii –

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie

Daniel-Mihail Sandru, Timpul de repaus – necesitatea formulării unei trimiteri preliminare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Rest Time – Need for a Preliminary Reference to the Court of Justice of the European Union) (March 20, 2018). Revista română drept al afacerilor (Romanian Business Law Review), nr. 4/2018, p. 79-88. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3360404or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3360404

Blog Afaceri juridice europene

Academia.edu

researchgate

 

Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

AFACERI JURIDICE EUROPENE – ARHIVA

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

 

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de către instanţele din România se află pe platforma IADUER.ro si face parte din proiectul de cercetare realizat de CSDEARDAE şi FJR

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru

Dr. Dragos Alin Calin

Constantin Mihai Banu

Posted in Procedura trimiterii preliminare.