Skip to content


Tribunalul Cluj formuleaza o noua trimitere preliminara: C-430/19, C. F.

 

Sugestie citare:

Daniel-Mihail Șandru, Dragos Alin Calin, Constantin Mihai Banu, Tribunalul Cluj formuleaza o noua trimitere preliminara: C-430/19, C. F., Revista Afaceri juridice europene, nr. 1-2/2019, disponibil la adresa http://iaduer.ro/?p=7630

 

 

Tribunalul Cluj formuleaza o noua trimitere preliminara, inregistrata la Curtea de Justitie a Uniunii Europene: C-430/19, C.F.

Textul intrebarilor preliminare este urmatorul:

1. În lumina principiului respectării dreptului la apărare, așa cum a fost acesta conturat în jurisprudența Curții până la acest moment (afacerile Solvay, Sopropé – Organizações de Calçado Lda, și Ispas) un act administrativ-fiscal emis împotriva unui particular, poate și trebuie să fie sancționată cu nulitatea expresă în condițiile în care particularul nu a avut posibilitatea să aibă acces la informațiile în baza cărora s-a emis actul administrativ-fiscal împotriva sa, în ciuda faptului că în cuprinsul acestuia se face trimitere la unele componente ale dosarului administrativ?

2. Se opun principiile neutralității, proporționalității și echivalenței exercitării dreptului de deducere în materie de TVA și în materie de impozit pe profit în cazul unei societății care are un comportament fiscal ireproșabil din punct  de vedere fiscal, refuzul exercitării dreptului de deducere în materie de impozit pe profit fiind generat de comportamentul fiscal presupus inadecvat al furnizorilor în baza unor elemente precum lipsa resursei umane, lipsa mijloacelor de transport, dublat de faptul că autoritatea fiscală nu face dovada niciunui demers din care să rezulte angajarea răspunderii fiscale/penale a respectivilor furnizori?

3. Este compatibilă cu dreptul european o practică națională de condiționare a exercitării dreptului de deducere în materie de TVA și în materie de impozit pe profit de deținerea altor documente justificative în afara facturii fiscale, cum ar fi devizie și situații de lucrări, documente justificative suplimentare care nu sunt în mod clar și precis determinate de către legislația fiscală națională?

 4. Se poate considera în lumina jurisprudenței WebMindLicenses că există o fraudă fiscală în condițiile în care un contribuabil realizează achiziții de bunuri și servicii de la un alt contribuabil care beneficiază de un alt regim fiscal decât cel al contribuabilului în cauză?

 

I.1. Instanta nationala – Tribunalul Cluj

I.2. Stadiul procesual –

I.3. Initiativa trimiterii –

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie

Blog Afaceri juridice europene

Academia.edu

researchgate

 

Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

AFACERI JURIDICE EUROPENE – ARHIVA

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

 

Lista tuturor trimiterilor preliminare formulate de către instanţele din România se află pe platforma IADUER.ro si face parte din proiectul de cercetare realizat de CSDEARDAE şi FJR

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru

Dr. Dragos Alin Calin

Constantin Mihai Banu

Posted in Procedura trimiterii preliminare.