Skip to content


C-9/19, Mitliv Exim, pendinte

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


C-759/19, OF, pendinte

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


C-648/18, Hidroelectrica, pendinte

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Trimitere preliminară referitoare la interpretarea efectelor unei Decizii a Curtii Constitutionale prin prisma principiilor securităţii raporturilor juridice şi al efectivităţii

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


C-269/19, Banca B.

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


C‑12/17, Dicu, hotararea din 4 octombrie 2018, ECLI:EU:C:2018:799

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Cauza C‑478/17, IQ – HOTĂRÂREA CURȚII DE JUSTITIE A UNIUNII EUROPENE (Camera a cincea) 4 octombrie 2018

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


ICJ Sesiunea anuală de comunicări științifice ROLUL JURISPRUDENŢEI ÎN DEZVOLTAREA NOULUI DREPT ROMÂN Bucureşti, 10 mai 2019

Continued…

Posted in Evenimente.


Daniel Mihail Șandru, Dreptul de acces al persoanei vizate în jurisprudenţa relevantă, Revista română de drept al afacerilor, nr. 4/2018, p. 21-26

Continued…

Posted in Recenzii, bibliografie.


Dezbatere: Av. dr. Dan Virgil Pascu: Nou si vechi in sanctiunile Comisiei europene pentru Google [amenzi de peste 7 miliarde de euro], 5 aprilie 2019

Continued…

Posted in Evenimente.


Seminar Wolters Kluwer: Protecția datelor în administrația publică, 6 mai 2019. Daniel-Mihail Sandru

Continued…

Posted in Evenimente.


Conferința CPDP 2019 Data Protection and Democracy. Cum a fost [Daniela-Irina Cireasa]

Continued…

Posted in Evenimente.


ECFS 2019. CONFERINȚA EUROPEANĂ A SERVICIILOR FINANCIARE 21 – 22 MARTIE 2019, BRAȘOV, ROMÂNIA

Continued…

Posted in Evenimente.


Atelier de lucru Obiectul și obiectivele GDPR (Regulamentul general privind protecția datelor), 7 februarie 2019

Continued…

Posted in Evenimente.


Conferința „Asigurarea respectării Regulamentului european privind protecția datelor și a reglementărilor naționale aplicabile”, Palatul Parlamentului, 28 ianuarie 2019

Continued…

Posted in Evenimente.


Seminar Wolters Kluwer: Regimul sancționator instituit prin Regulamentul General privind Protecția Datelor, 14.03.2019

Continued…

Posted in Evenimente.


SEMINAR WOLTERS KLUWER: DPO – RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR * Desemnare * Atribuții * Răspundere juridică, 20 martie – Brasov

Continued…

Posted in Evenimente.


Protectia datelor in UE: a 6-a plenara a Comitetului european privind protectia datelor (CEPD/ EDPB), 22-23 ianuarie 2019

Continued…

Posted in Rubrici, Varia.


CJUE: Recomandari în atenția instanțelor naționale, referitoare la efectuarea trimiterilor preliminare, 20.07.2018

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Revista de Studii și Cercetări Juridice. Apel la articole pentru nr. 1/2019

Continued…

Posted in Recenzii, bibliografie, Varia.


Irina ALEXE, Funcția publică în România Centenară

Continued…

Posted in Studii si articole.


Afaceri juridice europene, nr. 1-2/2019

Continued…

Posted in Afaceri juridice europene.


Marieta Safta, Receptarea dreptului Uniunii Europene prin jurisprudența Curții Constituționale. Selecție decizii pronunțate în perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2018, Afaceri juridice europene, nr. 1-2/2019

Continued…

Posted in Curtea Constitutionala, Jurisprudenta.


link to dataprotection

 

*Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

*GDPR – RGPD: REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

* CSDE – Proiect cercetare 2019 Aspecte privind aplicarea Regulamentului nr. 679 din 2016 privind protecția datelor cu caracter personal

Continued…

Posted in GDPR, Recenzii, bibliografie.

Tagged with , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .


Călina Jugastru, activitate in domeniul protectiei datelor cu caracter personal

Continued…

Posted in GDPR, Recenzii, bibliografie.


Daniel Mihail Sandru, Aplicarea Regulamentului nr. 679 din 2016 privind protecția datelor cu caracter personal

Continued…

Posted in Evenimente, GDPR, Recenzii, bibliografie.


link to (EU) insolvency law

Continued…

Posted in Recenzii, bibliografie.