Skip to content


Daniel-Mihail Şandru, Interpretation and application of European Union law by the Court of International Commercial Arbitration attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania

Continued…

Posted in Studii si articole.

Tagged with .


Comparazione giuridica, Stato e memoria, 26.06.2018

Continued…

Posted in Evenimente.


C-370/18, Holunga, pendinte

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


C-354/18, Rusu si Rusu, pendinte

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Hotararea Curtii din 5 iunie 2018 in cauza Coman, C-673/16

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


C-353/18, Beny Alex. Prima trimitere preliminara formulata de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL   EVGENI TANCHEV   prezentate la 30 mai 2018 in cauza C‑664/16, Vadan

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Graham Greenleaf, ‘European’ Data Privacy Standards Implemented in Laws Outside Europe / Standardele de confidenţialitate „europene“ implementate în legi din afara Europei. Rezumat de Cristina Camelia Iosif

Continued…

Posted in Recenzii, bibliografie.


”Îmbunătăţirea protecţiei datelor la nivel global: Consiliul Europei îşi actualizează convenţia de referinţă” Traducere de Cristina Camelia Iosif

Continued…

Posted in Reglementari.


GDPR – RGPD: REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

Continued…

Posted in GDPR.


25 mai 2018 – Conferinţa Data Protection Experts

Continued…

Posted in Evenimente.

Tagged with , , , , , .


Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice: Valenţe contemporane ale raportului dintre administraţie, justiţie şi politică / 25-26 mai 2018, Sibiu

Continued…

Posted in Evenimente.


Irina Alexe – lucrări științifice în materia protecției datelor personale

Continued…

Posted in Recenzii, bibliografie.


C-81/17, Zabrus Siret, hotararea din 26 aprilie 2018

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


C-291/18, Grup Servicii Petroliere, pendinte

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


C-268/18, Onlineshop, pendinte

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


C-267/18, Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93, pendinte

Continued…

Posted in Procedura trimiterii preliminare.


Michael Steinicke, Peter L Vesterdorf, EU Public Procurement Law, Hart Publishing, 2018

Continued…

Posted in Recenzii, bibliografie.


Enhancing data protection globally: Council of Europe updates its landmark convention

Continued…

Posted in Note.


Daniel-Mihail Şandru, Imposibila coexistenţă între protecţia datelor şi comunităţile virtuale? Ce urmează? [Impossible coexistence between data protection and virtual communities? What’s next?], Pandectele Române, nr. 1/2018

Continued…

Posted in Recenzii, bibliografie.


Challenges of Doing Business in the Global Economy – CBGE 2018, UCDC, 16-17 mai 2018, București

Continued…

Posted in Evenimente.


Daniel Mihail Sandru, Transparency principle in Data Protection – International Conference „Challenges of Doing Business in the Global Economy” (VI), CBGE 2018, the 16th May 2018

Continued…

Posted in Evenimente.


Dezbaterea Protecţia datelor personale in Romania. Provocari si perspective, Sibiu, 2018

Continued…

Posted in Evenimente.


Prof. univ. dr. Daniel Mihail Șandru despre direcțiile strategice pe care ar trebui să le promoveze România privind viitorul UE

Continued…

Posted in Note.


Daniel-Mihail Şandru, Irina Alexe (editori), Legislaţia Uniunii Europene în materia achiziţilor publice, Ed. Universitară, 2018

Continued…

Posted in Recenzii, bibliografie.


Dezbaterea Mobilitatea pacienţilor în Uniunea Europeană, 18 mai 2018

Continued…

Posted in Evenimente.


PROIECT. DECIZIE ANSPDCP privind încetarea aplicabilității unor acte normative cu caracter administrativ emise în aplicarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, începând cu 25 mai 2018

Continued…

Posted in GDPR.